Teknologi som ingen helt forstår…

Teknologi som ingen helt forstår…

En spesiell form for kunstig intelligens oppstår i krysning mellom menneske og maskin (eller i prinsippet en hvilken som helst organisme). En slik krysning kalles en kyborg på norsk selv om det engelske ordet cyborg etter hvert er vel så vanlig. Ordet er sammensatt av...