Før i tiden var hjemmesider oftest overveiende statiske presentasjonshjemmessider. I dag er de fleste professionalen hjemmesider dynamiske hjemmesider som kan reagere på brukerens individuelle valg. Dette muliggjøres av tilgang til databaser på serveren og serverbaseret koding med f.eks. PHP-kode.

En hjemmeside er det samlede presentasjonsmaterialet på www for et firma, en organisasjon eller en person som kan nås via en URL (internettadresse). Når man åpner en hjemmeside ved å taste inn adressen i en nettlesers adressefelt eller ved å følge et hyperlenke fra en annen hjemmeside møter man som regel et oppslag som kort presenterer det hjemmesiden handler om og som har ett eller flere menyer med hyperlenker som man bruker til å navigere til hjemmesidens forskjellige underavsnitt.

En hjemmeside er fysisk plassert på en webserver hvortil de nødvendige filene lastes opp. Som privatperson kan man kjøpe plass til en hjemmeside på et webhotell. Store firma og organisasjoner har ofte sine egne webservere.

Du trenger på ingen måte å være teknisk kyndig for å få en flott og spennende hjemmeside hos dem. Det tar heller ingen tid å lage den – du kan raskt være i gang med å redigere din egen side med fotoalbum og en masse spennende innhold som kunder, familie og venner vil synes at det er flott å komme og besøke. Bilder og illustrasjoner utgjør en stor del av det samlede designinntrykket på en hjemmeside. Hvis man velger et enkelt og stilrent grunndesign kan bilder og/eller illustrasjoner være de visuelle elementene det skaper den visuelle stilen på hjemmesiden.