Den mediakåte gærningen Tor Erling Staff har greid det igjen. Å få oppmerksomheten til en samlet norsk presse. Denne gangen sier han at han håper hans klient, som sitter på Ila, klarer å ta selvmord. Han vet vistnok med sikkerhet at mannen aldri vil komme til å ønske å leve. Hvordan noen kan spå framtida på den måten er uvisst, men mannen som støtter barneporno ser på seg selv som spåmann og klarsynt. Tor Erling Staff har ikke tenkt tanken på å spørre etter hjelp til klienten sin. Hvor er det psykiatriske helsevernet i denne saken ? Det hadde alle normale mennesker spurt seg, men ikke Tor Erling nei (det er vel forresten lenge siden noen beskyldte mannen for å være normal). Han er ikke interessert i å få helsevesenet på banen. Han skjønner heller ikke at mennesker kan forandre mening i løpet av livet. På seg selv kjenner man andre…

Det tragiske er at media spyr ut meningene til denne kødden.