Kristin Nyberg

Kristin Nyberg

Er det slik at Biogen og Kristin Nyberg i Biogen Norge AS er ansvarlig for at mennesker dør før de må? Mange påstår det.

Biogen eier legemiddelet Spinraza, og Spinraza er det eneste legemiddelet i sitt slag, som de sier på hjemmesiden sin «Discover the first and only treatment for spinal muscular atrophy (SMA)«. Dette vet Biogen å utnytte, de har priset medisinen himmelhøyt. Spinrasa koster 1 millon kroner pr. dose!

Selvfølgelig er det en latterlig høy pris, særlig når man vet at en meget stor del av den millionene blir brukt av Biogen på reklame for andre medisiner. Vi må huske på at det ikke er utviklingskostnadene som er høyest i medisinindustrien, det er reklameutgiftene.

Det er ikke Biogen som har utviklet Spinraza, patentet på medisinen har de kjøpt, og medisinen er utviklet ved bruk av bl.a. offentlige midler. Biogen med Nyberg i spissen er bare ute etter å putte mest mulig penger o lomma, med den følge at mange mennesker dør alt for tidlig.

Martin Shkreli

Martin Shkreli

I USA hadde de en sak nylig hvor Martin Shkreli ble USA sin mest upopulære mann når han priset opp en medisin han hadde kjøpt, se USA, mest upopulær og  Shrkreli arrested. Vi kan jo bare håpe på at Kristin Nyberg og Biogen får samme status i Norge.